Studium

Zajišťujeme výuku archeologie v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

Výzkum

Zabýváme se výzkumem řady dílčích témat spojených s archeologií pravěku, středověku i novověku.

Prezentace

Rozvíjíme vztah veřejnosti k archeologii prostřednictvím prezetnačních projektů a programů.

Čemu se dále věnujeme

Aktivity, které přesahují základní rámec činnosti Katedry archeologie.

19062018
Brigáda na archeologickém výzkumu ve Vrchlabí

Centrum terénní archeologie Katedry archeologie FF UHK hledá tři brigádníky na výzkum zaniklého kostela a kostelního pohřebiště ve Vrchlabí. Předchozí praxe...

11062018
Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě nabízí všem zájemcům z řad studentů vysokých a středních škol účast na letním...

08062018
Statistická morfometrie na Katedře archeologie FF UHK

Od června 2018 nastoupil na Katedru archeologie FF UHK v pozici postdoka Josef Wilczek, absolvent oboru archeologie Masarykovy univerzity v...

16052018
Cena Zlatý mamut

Odstartoval první ročník soutěže Cena Zlatý mamut, v níž se udělují ceny za zdařilý popularizační přínos v archeologii v daném kalendářním roce. Cenu...

13052018
Na seznamu o přípravách expedice Monoxylon III

"Způsob, jakým se před osmi tisíci lety osidlovalo Středomoří, archeologové doposud zkoumali především na počítačových modelech. Archeologové z Hradce Králové...

Naše služby

Univerzita Hradec Králové je organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu. Nabízíme služby počínaje archeologickou prospekcí a konče laboratorním zpracováním nálezů.

01
Terénní výzkum

Terénní archeologický výzkum

Náš tým archeologů zajišťuje prospekci, exkavaci a zpracování dat ve všech základních situacích archeologického terénního výzkumu.

Více

02
Geoinformatika

Geodetické zaměřování a digitální zpracování dat

Provádíme standardní geodetické zaměření archeologických situací a dalších prostorově souvisejících objektů, 2D a 3D fotogramentrii, digitalizaci archeologických dat a zabýváme se vývojem archeologických geodatabází.

Více

03
Laboratorní zpracování

Laboratorní ošetření archeologických nálezů a konzervace

Nabízíme základní laboratorní zpracování archeologických nálezů a konzervaci kovových předmětů.

Více

04
Pokročilé analýzy

Analýza archeologických nálezů

Disponujeme prostředky pro provádění 3D mikroskopie a nedestruktuvní analýzy chemického složení.

Více