Studium

Zajišťujeme výuku archeologie v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

Výzkum

Zabýváme se výzkumem řady dílčích témat spojených s archeologií pravěku, středověku i novověku.

Prezentace

Rozvíjíme vztah veřejnosti k archeologii prostřednictvím prezentačních projektů a programů.

Čemu se dále věnujeme

Aktivity, které přesahují základní rámec činnosti Katedry archeologie.

03052019
Představení knihy Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové bude představena nová kniha Matouše Holase. Publikace vznikla z dotace  Autor je...

25042019
Studentská archeologická konference 2019

Katedra archeologie Filozofické fakulty ve spolupráci se Studentským archeologickým klubem UHK Vás srdečně zve na čtvrtý ročník studentské archeologické konference...

18042019
Stromy a čas

Polský dendrolog Ryszard J. Kaczka prosloví na Katedře archeologie FF UHK přednášku s tématem Introduction to dendroarcheology, the most accurate...

Naše služby

Univerzita Hradec Králové je organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu. Nabízíme služby počínaje archeologickou prospekcí a konče laboratorním zpracováním nálezů.

01
Terénní výzkum

Terénní archeologický výzkum

Náš tým archeologů zajišťuje prospekci, exkavaci a zpracování dat ve všech základních situacích archeologického terénního výzkumu.

Více

02
Geoinformatika

Geodetické zaměřování a digitální zpracování dat

Provádíme standardní geodetické zaměření archeologických situací a dalších prostorově souvisejících objektů, 2D a 3D fotogramentrii, digitalizaci archeologických dat a zabýváme se vývojem archeologických geodatabází.

Více

03
Laboratorní zpracování

Laboratorní ošetření archeologických nálezů a konzervace

Nabízíme základní laboratorní zpracování archeologických nálezů a konzervaci kovových předmětů.

Více

04
Pokročilé analýzy

Analýza archeologických nálezů

Disponujeme prostředky pro provádění 3D mikroskopie a nedestruktuvní analýzy chemického složení.

Více