Studium

Zajišťujeme výuku archeologie v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

Výzkum

Zabýváme se výzkumem řady dílčích témat spojených s archeologií pravěku, středověku i novověku.

Prezentace

Rozvíjíme vztah veřejnosti k archeologii prostřednictvím prezetnačních projektů a programů.

Čemu se dále věnujeme

Aktivity, které přesahují základní rámec činnosti Katedry archeologie.

09112018
CENA JANA RULFA

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vypisuje 10. ročník soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru...

01112018
STAROVĚCÍ CHETITÉ VE SVĚTLE ČESKÉ STAROORIENTALISTIKY

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE A TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ srdečně zvou na přednášku STAROVĚCÍ CHETITÉ VE SVĚTLE ČESKÉ STAROORIENTALISTIKY. Hostem bude ŠÁRKA VELHARTICKÁ Ph.D. Přednáška se koná v...

10102018
Archeologie konfliktů II

Srdečně zveme na podzimní cyklus přednášek věnovaných novověkým konfliktům. Program přednáškového cyklu najdete zde.

10102018
Geofyzikální průzkum v archeologii. Metoda, využití a příkladové studie

Zveme na přednášku P. Mila z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU na téma "Geofyzikální průzkum v archeologii. Metoda, využití...

10102018
Pasování prváků

Studentský klub Archeologie UHK zve na první ročník "pasování prváků" bakalářského ročníku oboru archeologie, které se uskuteční 19. 10 na...

Naše služby

Univerzita Hradec Králové je organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu. Nabízíme služby počínaje archeologickou prospekcí a konče laboratorním zpracováním nálezů.

01
Terénní výzkum

Terénní archeologický výzkum

Náš tým archeologů zajišťuje prospekci, exkavaci a zpracování dat ve všech základních situacích archeologického terénního výzkumu.

Více

02
Geoinformatika

Geodetické zaměřování a digitální zpracování dat

Provádíme standardní geodetické zaměření archeologických situací a dalších prostorově souvisejících objektů, 2D a 3D fotogramentrii, digitalizaci archeologických dat a zabýváme se vývojem archeologických geodatabází.

Více

03
Laboratorní zpracování

Laboratorní ošetření archeologických nálezů a konzervace

Nabízíme základní laboratorní zpracování archeologických nálezů a konzervaci kovových předmětů.

Více

04
Pokročilé analýzy

Analýza archeologických nálezů

Disponujeme prostředky pro provádění 3D mikroskopie a nedestruktuvní analýzy chemického složení.

Více