Studium

Zajišťujeme výuku archeologie v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

Výzkum

Zabýváme se výzkumem řady dílčích témat spojených s archeologií pravěku, středověku i novověku.

Prezentace

Rozvíjíme vztah veřejnosti k archeologii prostřednictvím prezetnačních projektů a programů.

Čemu se dále věnujeme

Aktivity, které přesahují základní rámec činnosti Katedry archeologie.

15012019
Výběrové řízení na archeologa

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na pozici Archeolog na dobu určitou v délce 1 rok (s možností dalšího prodloužení)...

15012019
POKLADY PODZEMÍ

Muzeum Českého ráje v Turnově zve na slavnostní zahájení výstavy POKLADY PODZEMÍ 10 let archeologických objevů v Pojizeří. Akce se koná ve...

09012019
Silvestr ve znamení červenofigurových číší

Příchod nového roku jsme oslavili již tradičně silvestrovských výpalem keramiky v Archeoparku Všestary. Tentokrát byl ve znamení řecké červenofigurové keramiky....

30112018
Laténské hrnčířské pece ve střední Evropě

Z dílny členů Katedry archeologie FF UHK vychází další monografie, tentokrát věnovaná laténským hrnčířským pecím ve střední Evropě. Kniha se...

Naše služby

Univerzita Hradec Králové je organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu. Nabízíme služby počínaje archeologickou prospekcí a konče laboratorním zpracováním nálezů.

01
Terénní výzkum

Terénní archeologický výzkum

Náš tým archeologů zajišťuje prospekci, exkavaci a zpracování dat ve všech základních situacích archeologického terénního výzkumu.

Více

02
Geoinformatika

Geodetické zaměřování a digitální zpracování dat

Provádíme standardní geodetické zaměření archeologických situací a dalších prostorově souvisejících objektů, 2D a 3D fotogramentrii, digitalizaci archeologických dat a zabýváme se vývojem archeologických geodatabází.

Více

03
Laboratorní zpracování

Laboratorní ošetření archeologických nálezů a konzervace

Nabízíme základní laboratorní zpracování archeologických nálezů a konzervaci kovových předmětů.

Více

04
Pokročilé analýzy

Analýza archeologických nálezů

Disponujeme prostředky pro provádění 3D mikroskopie a nedestruktuvní analýzy chemického složení.

Více