Statistická morfometrie na Katedře archeologie FF UHK

Od června 2018 nastoupil na Katedru archeologie FF UHK v pozici postdoka Josef Wilczek, absolvent oboru archeologie Masarykovy univerzity v Brně a Université de Bourgogne – Franche Comté v Dijonu, kde v současné době též pedagogicky působí. Zabývá především aplikací kvantitativních metod v přírodních a společenských vědách, zejména analýzou tvaru a automatizovanou systematizací a rozpoznáváním živých a neživých objektů z různých regionů a časových období (např. skalních rytin ve Francii, stop dinosaurů v Maroku, reliktů pohřební krajiny v Mongolsku, či seker z doby bronzové v západní Evropě). Těžištěm jeho angažmá na Katedře archeologie FF UHK je projekt “Automatizovaná dokumentace, klasifikace a vyhledávání archeologických artefaktů”. Projekt vychází ze současného stavu dokumentačních technik a typologických analýz a je zaměřen na keramiku. Jak tvorba ilustrací, tak typologií jsou považovány za časově náročné aktivity, výsledné kresby a typologická schémata, jakkoliv detailně vypracovány, jsou často vnímány jako subjektivní a nepřesné. Navrhovaný projekt si klade za cíl přispět k překonání těchto problémů za pomocí nejnovějších poznatků z oborů matematiky, biologie, fyziky, informatiky a archeologie. Jeho záměrem je vytvořit snadno použitelnou počítačovou aplikaci pro tvorbu ilustrací, klasifikací a automatického vyhledávání keramiky pro zjednodušení práce s archeologickými artefakty. Během pobytu v Hradci Králové bude J. Wilczek též přednášet problematiku doby železné v Evropě a moderní kvantitativní metody analýzy tvaru v archeologii.