Studium

Zajišťujeme výuku Filozofie a společenských věd v bakalářském stupni studia a výuku Filozofie v magisterském a doktorském stupni studia.

Současně zajišťujeme výuku pedagogických oborů: v bakalářském stupni Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, v magisterském stupni Učitelství pro 2. stupeň základní školy – výchova k občanství a navazující magisterské obory Učitelství pro 2. stupeň základní školy – občanská nauka a Učitelství pro střední školy – základy společenských věd.

Výzkum

Výsledkem výzkumu v oblasti filozofie a příbuzných oborů je řada publikací z pera členů Katedry filozofie a společenských věd.  Zajišťujeme chod Centra pro studium jazyka, mysli a společnosti (LMS center), které si klade za cíl podporovat interdisciplinární výzkum, propojující filozofii se vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou relevantní pro poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské společnosti. Vydáváme časopis Filosofie dnes, jehož cílem je konfrontace různých přístupů k filozofii a interdisciplinární postoj k problémům, které sdílí současná filozofie s vědami jako je lingvistika, sociologie nebo kognitivní věda.

Spolupracovníci a hosté

Katedra filozofie a společenských věd zve pravidelně experty z celého světa a řada zahraničních odborníku s katedrou úzce spolupracuje.

Čemu se dále věnujeme

Aktivity, které přesahují základní rámec činnosti Katedry filozofie a společenských věd.

Dobrovolnická aktivita

Vážené studentky, vážení studenti, přečtěte si prosím informace, které Vám budou užitečné, při dobrovolnické činnosti. Studenti mohou dobrovolnictví uplatnit pro uznání praxe. Jedná se o volitelnou individuální praxi, předměty VIP1 a VIP2: VIP1: 80 hodin, 3 kredity VIP2: 100 hodin 5 kreditů Platí děkanský výnos, a to znamená, že student po ukončení svých aktivit vyplní...

Call for papers „Aktuálne problémy sociálnej filozofie a sociálnej etiky“

Vážené studentky, vážení studenti, při příležitosti 30. výročí založení Katedry filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici byl vyhlášen call for papers pro studentskou konferenci tématicky zaměřenou na Aktuální problémy sociální filozofie a sociální etiky. Pod tímto názvem se konference určená pro studenty bakalářského a magisterského stupně vysokoškolského vzdělávání uskuteční 30. 4....

Interní seminář LMS centra 4. 3. 2020

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti zve všechny zájemce na seminář Etické aspekty klimatické změny kterou prosloví Marie Hrdá/Petr Matějíček (KFSV FF UHK) Přednáška se bude konat 4. 3. 2020 od 14:05 do 15:30 v místnosti B9, FF UHK  

Přednáška LMS centra 12. 2. 2020

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti zve všechny zájemce na přednášku Moral Injury and the Hidden Costs of War kterou prosloví Joseph Wiinikka-Lydon (Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice) Přednáška se bude konat 12. 2. 2020 od 14:05 do 15:30 v místnosti B9, FF UHK

Konference Bílá místa filosofie 12.5. – 13.5.2020 Ostravská univerzita

Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si Vám připomenout, že ve dnech 12.5. - 13.5. 2020 se bude na katedře filozofie Ostravské  univerzity konat konference s názvem Bílá místa filosofie. Zváni jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů, a také akademičtí pracovníci. Tematicky je konference zaměřena velmi široce. Vítány jsou příspěvky z různých oborů (nejen filosofie),...