Studium

Zajišťujeme výuku Filozofie a společenských věd v bakalářském stupni studia a výuku Filozofie v magisterském a doktorském stupni studia.

Současně zajišťujeme výuku pedagogických oborů: v bakalářském stupni Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, v magisterském stupni Učitelství pro 2. stupeň základní školy – výchova k občanství a navazující magisterské obory Učitelství pro 2. stupeň základní školy – občanská nauka a Učitelství pro střední školy – základy společenských věd.

Výzkum

Výsledkem výzkumu v oblasti filozofie a příbuzných oborů je řada publikací z pera členů Katedry filozofie a společenských věd.  Zajišťujeme chod Centra pro studium jazyka, mysli a společnosti (LMS center), které si klade za cíl podporovat interdisciplinární výzkum, propojující filozofii se vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou relevantní pro poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské společnosti. Vydáváme časopis Filosofie dnes, jehož cílem je konfrontace různých přístupů k filozofii a interdisciplinární postoj k problémům, které sdílí současná filozofie s vědami jako je lingvistika, sociologie nebo kognitivní věda.

Spolupracovníci a hosté

Katedra filozofie a společenských věd zve pravidelně experty z celého světa a řada zahraničních odborníku s katedrou úzce spolupracuje.

Čemu se dále věnujeme

Aktivity, které přesahují základní rámec činnosti Katedry filozofie a společenských věd.

LMS 2021

Vážené studentky, vážení studenti, LMS centrum zve všechny zájemce na přednášku: Koncepce post-lidského: Chápání vztahu mezi technologiemi a lidskou autonomií, kterou přednese Jaroslav Malík (KFSV FF UHK) Kdy: 13. 10. 2021, 14:05 - 15:30 Kde: Budova E, místnost E23 ABSTRAKT: V této prezentaci se zabývám představou post-lidského. V poslední době rostoucí vývoj konvergentních technologií přináší...

Hradecké filozofické dny

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi Vás pozvat na konferenci Hradecké filozofické dny, která se bude konat  30.9. - 1.10.2021, v místnosti E16. Na stránce níže najdete program konference.   Program

LMS 2021

Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi Vás pozvat na LMS přednášky, které se uskuteční v následujícím semestru. Na odkazech níže najdete program i abstrakty k jednotlivým přednáškám. Upozorňuji, že některé přednášky budou probíhat online v prostředí MS Teams, ostatní přednášky budou probíhat v učebně E23. Abstrakty LMS_program_2021

Dobrovolnická aktivita

Vážené studentky, vážení studenti, přečtěte si prosím informace, které Vám budou užitečné, při dobrovolnické činnosti. Studenti mohou dobrovolnictví uplatnit pro uznání praxe. Jedná se o volitelnou individuální praxi, předměty VIP1 a VIP2: VIP1: 80 hodin, 3 kredity VIP2: 100 hodin 5 kreditů Platí děkanský výnos, a to znamená, že student po ukončení svých aktivit vyplní...

Call for papers „Aktuálne problémy sociálnej filozofie a sociálnej etiky“

Vážené studentky, vážení studenti, při příležitosti 30. výročí založení Katedry filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici byl vyhlášen call for papers pro studentskou konferenci tématicky zaměřenou na Aktuální problémy sociální filozofie a sociální etiky. Pod tímto názvem se konference určená pro studenty bakalářského a magisterského stupně vysokoškolského vzdělávání uskuteční 30. 4....