Studium

Zajišťujeme výuku Filozofie a společenských věd v bakalářském stupni studia a výuku Filozofie v magisterském a doktorském stupni studia.

Současně zajišťujeme výuku pedagogických oborů: v bakalářském stupni Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, v magisterském stupni Učitelství pro 2. stupeň základní školy – výchova k občanství a navazující magisterské obory Učitelství pro 2. stupeň základní školy – občanská nauka a Učitelství pro střední školy – základy společenských věd.

Výzkum

Výsledkem výzkumu v oblasti filozofie a příbuzných oborů je řada publikací z pera členů Katedry filozofie a společenských věd.  Zajišťujeme chod Centra pro studium jazyka, mysli a společnosti (LMS center), které si klade za cíl podporovat interdisciplinární výzkum, propojující filozofii se vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou relevantní pro poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské společnosti. Vydáváme časopis Filosofie dnes, jehož cílem je konfrontace různých přístupů k filozofii a interdisciplinární postoj k problémům, které sdílí současná filozofie s vědami jako je lingvistika, sociologie nebo kognitivní věda.

Spolupracovníci a hosté

Katedra filozofie a společenských věd zve pravidelně experty z celého světa a řada zahraničních odborníku s katedrou úzce spolupracuje.

Čemu se dále věnujeme

Aktivity, které přesahují základní rámec činnosti Katedry filozofie a společenských věd.

Nekrolog – sir Roger Scruton

Odkaz sira Rogera Scrutona (27.2.1944 - 12.1.2020) Mgr. Václav Hampel             Filosof, politolog, estetik či bojovník za svobodu. Všechny tyto a i další tituly lze použít při charakteristice osobnosti sira Rogera Scrutona. Jeho skon představuje velkou ztrátu pro filosofii jako takovou stejně jako pro ostatní obory, jimž se během svého života věnoval a nechal v nich...

Tribute to Kurt Gödel 2020 – pozvánka

Vážené studentky, vážení studenti, dovoluji si Vás pozvat na konferenci Tribute to Kurt Gödel 2020, která se uskuteční 13. až 15. ledna 2020 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno a Masarykovy univerzity. Konference věnovaná osobnosti tohoto světově uznávaného matematika a logika navazuje na křest uličky Kurta Gödela, ke kterému došlo koncem srpna. Inspirativní dílo slavného...

Přednáška LMS centra 18. 12. 2019

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti zve všechny zájemce na přednášku Wilhelm Dilthey jako teoretik vědy a filosof života kterou prosloví Jiří Klouda (KFSV FF UHK) Anotace: V myšlení Wilhelma Diltheye (1833–1911) se slévají nejvýznamnější tendence filosofie 19. století: opuštění universálních spekulativních systémů, historicky bezprecedentní rozvoj speciálních věd a zesílené vědomí společenské role filosofie....

Přednáška LMS centra 11. 12. 2019

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti zve všechny zájemce na přednášku Relating Developmental and Life History Evolution: Perspectives on A. Portmanns "Basal Anthropology" kterou prosloví Andres Kurismaa (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PŘF UK). Anotace: This talk explores the anthropological legacy of the renowned biologist Adolf Portmann (1897−1982) and shows its continued originality...

Přednáška LMS centra 27. 11. 2019

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti zve všechny zájemce na přednášku First-Person Authority and the Presumption of Rationality kterou prosloví Casey Doyle (KFSV FF UHK) Anotace: When we tell each other what we want, believe, or intend, we speak with a special kind of authority, called first-person authority. In this talk I will offer...