Projekty

GRANTOVÁ AGENTURA ČR:

Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.: Adolf Portmann: průkopník eidetického a semiotického přístupu ve filozofii věd o živém (2019 – 2021)

Mgr. et Mgr. Iva Svačinová, Ph.D.: Podoby (sebe-)přesvědčování v osobních denících (2019 – 2021)

Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.: Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. století (spoluřešitel za FF UHK, 2017-19)

Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.: Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy (2017-19)

Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.: Inferencializmus a kolektivní intencionalita (2017-19, bilaterální projekt s Katedrou Filozofie Vídeňské Univerzity, řešitel za rakouskou stranu: Prof. Dr. Hans Bernhard Schmidt)

Granty excelence UHK:

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.: Man as a Normative Creature (2017-19, spoluřešitel Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.)