Základní charakteristika

Kalkulátor bankovních poplatků je srovnávací služba pro srovnání poplatků na platebních bankovních účtech​. Kalkulátor sleduje pouze nabídky bank, které jsou svými pobočkami přítomné ve všech krajích. Ve vstupním dotazníku vyplňte, co očekáváte od svého účtu. Na základě toho kalkulátor vypočítá celkové náklady na založení a vedení účtů v České republice. Do založení účtu jsou započítány fixní poplatky, např. za zřízení trvalých příkazů k platbě, vydání platebních karet apod. Náklady za vedení účtu obsahují poplatky, které platíte každý měsíc při využívání svého účtu, např. měsíční poplaek za vedení, poplatek za výběry z bankomatu v jednom měsíci apod. Po odeslání formuláře se Vám zobrazí přehled účtů a nákladů, které odpovídají hodnotám vyplněným v dotazníku.

Kalkulátor je provozován na základě spolupráce Univerzity Hradec Králové s Ing. Patrikem Nacherem provozovatelem portálu  bankovnipoplatky.com. Tyto webové stránky vytvořila Ing. Aneta Bartůšková, Ph.D., na základě návrhu Ing. Ivana Soukala, Ph.D. a Mgr. Draesslera, Ph.D. Provozování a obsah kalkulátoru podléhá dohledu.

Metodické poznámky

  • Pokud není u obvyklé hodnoty výběrů z bankomatů poskytnuta hodnota, je pro procentuální sazby počítáno s částkou 5 000 Kč. 
  • Účty, které neposkytují služby požadované v dotazníku, jsou podbarveny červenou barvou a do jejich nákladů nejsou tyto služby započítány. 
  • Hodnoty pro jednotlivé účty používané kalkulátorem (poplatky, poskytované služby, podmínky atd.) si lze prohlédnout v sekci "Bankovní účty".
  • Poplatky jednotlivých služeb jsou zaokrouhlovány na celé koruny směrem nahoru.
  • Pokud účet nenabízí vlastní bankomaty, počty výběrů u vlastních bankomatů jsou převedeny na počty výběrů u cizích bankomatů (vč. dotazů na zůstatek).
  • Přestože Kalkulátor nabízí možnost zadat četnosti použití v rámci několika období (měsíc, čtvrtrok, půlrok, rok), vždy je počítáno s výslednou hodnotou v přepočtu za měsíc. V této verzi kalkulátoru tedy doporučujeme pro získání přesnějších výsledků používat výchozí období "měsíc". 

Informace prezentované na těchto stránkách vycházejí z veřejně dostupné nabídky a sazebníků bankovních účtů. Tyto informace ale rozhodně nepředstavují závaznou nabídku bank, ani nezodpovídáme za správnost a aktuálnost prezentovaných informací. Sazebníky jsou dle možností průběžně aktualizovány.

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové