Časopis Filosofie dnes

Filosofie Dnes se zaměřuje na otázky, které jsou diskutované ve všech oblastech současné filozofie, aniž by upřednostňoval jakoukoli filozofickou tradici. Cílem časopisu je naopak konfrontace různých přístupů k filozofii a interdisciplinární postoj k problémům, které sdílí současná filozofie s vědami jako je lingvistika, sociologie nebo kognitivní věda.

Jsme přesvědčeni, že konfrontace by měla probíhat prostřednictvím racionálního dialogu a vyžaduje si pečlivé vyjádření vlastního názoru, jakož i upřímný zájem a respekt vůči kritikům. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli změnit formát časopisu a od roku 2017 vydává časopis jedno číslo věnované konkrétnímu tématu a jedno číslo bez tematických omezení za rok. Domníváme se, že toto je nejlepší způsob jak poskytnout čtenářům snadný a otevřený přístup k otázkám, o nichž se diskutuje ve filozofii dnes.

Více na stránkách časopisu