Studentský klub Libomudravna

Studentský klub Libomudravna působí na Katedře filozofie a společenských věd od roku 2014. Cílem klubu je podporovat studentské aktivity, propagovat humanitního vzdělání a zprostředkovávat aktuální filosofická témata širší veřejnosti.

V rámci této činnosti pořádá bytové semináře, na nichž mají studenti možnost prezentovat svá vlastní témata v neformálním prostředí, a přednáškové večery, které jsou určené pro veřejnost, a na něž si zve hosty z humanitně-vědních oborů. Od roku 2018 organizuje také Letní školu filosofie a společenských věd.

Více informací na facebooku