Výjezdy do zahraničí

Program ERASMUS je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Programu Erasmus umožňuje studium v zahraničí, které účastníkům prokazatelně zvyšuje vyhlídky na budoucí uplatnění na pracovním trhu. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit znalosti cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost, cestovat, poznat nové lidi a blíže poznat kulturu dané země. Studium v zahraničí je pro mnohé jedna z nejlepších zkušeností v životě.