Publikace

Přehled nejvýznamnějších publikací členů katedry filozofie a společenských věd v posledních letech.

DANEŠ, J. (2017): Only deceit can save us: audience, war, and ethics in Sophocles’ Philoctetes. Classical Philology. 4/2017.

DANEŠ, J. (2015): AMHXANIA in Euripides’ Heraclidae. The Classical Quarterly. 65.1/2015, pp. 366-71.

DANEŠ, J. (2012): Politické aspekty řecké tragédie. Červený Kostelec: Nakladatelství Jan Mervart.

 

JANOUŠEK, H. (2015): Judgmental Force and Assertion in Brentano and Early Husserl. Studia Phenomenologica. XV, pp. 105 – 128.

JAROŠ, F. (2017): The Three Semiotic Lives of Domestic Cats: A Case Study on Animal Social Cognition. Biosemiotics. 10(2), pp. 279-293.

DADEJÍK, O., JAROŠ, F., KAPLICKÝ M. (2014): Krása a zvíře: Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Dokořán, Univerzita Hradec Králové.

KLEISNER, K., KEIL, P., JAROŠ, F. (2012): Biogeography of elytral ornaments in Palearctic genus Carabus: disentangling the effects of space, evolution and environment at a continental scale. Evolutionary Ecology. 26, pp. 1025-1040.

KAPUSTA, J. (2017): Přehodnocení moci společnosti a jedince v antropologii: Ontologický relativismus a žitý svět každodennosti, In: J. Mlynář, M. Paulíček, J. Šubrt a kol., Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, pp. 124–134.

KAPUSTA, J. (2016): The Maya pilgrimage to the Black Christ: A phenomenology of journey, sacrifice, and renewal. Anthropos. 111(1), pp. 83–98.

KAPUSTA, J. (2016): Maya intimacy with the mountains: Pilgrimage, sacrifice and existential economy. Journal of Ethnology and Folkloristics. 10(1), pp. 25–41.

 

BERAN, O., KOLMAN, V., KOREŇ, L. (2018): From Rules to Meanings: New Essays on Inferentialism. New York: Routledge.

KOREŇ, L. (2016): Joint Intentionality: From Thin to Thick. Journal of Social Ontology. De Gruyter, 2(1), pp. 75-85.

KOREŇ, L. (2016): Trust, Norms and Reason. In: Risjord, M. (ed.), Normativity and Naturalism in the Philosophy of the Social Sciences. New York: Routledge, pp. 245-264.

KOREŇ, L. (2015): Hinge commitments vis-à-vis the transmission problem. Synthese. 192(8), pp. 2513-2534.

PALEČEK, M. (2018): Antropologové v pasti?: Mezi přírodou a kulturou. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

PALEČEK, M. (2017): Modularity of Mind: Is It Time to Abandon This Ship?. Philosophy of the Social Sciences. 47(2), pp. 132-144.

PALEČEK, M. (2016): The Assassination of the Austrian Archduke, Sacred Cows, and the Conundrum of Rules, In: Risjord, M., Normativity and Naturalism in the Philosophy of the Social Sciences. New York: Routledge, pp. 194-211.

PALEČEK, M., RISJORD, M. (2013): Relativism and the Ontological Turn within Anthropology. Philosophy of the Social Sciences. 43(1), pp. 3 – 23.

 

PEREGRIN, J. (2018): Co je nového v logice?. Praha: Nová Beseda.

PEREGRIN, J., VLASÁKOVÁ, M. (2017): Filosofie logiky. Praha: Filosofia.

PEREGRIN, J., SVOBODA, V. (2017): Reflective equilibrium and the Principles of Logical Analysis: Understanding the Laws of Logic. New York: Routledge.

PEREGRIN, J. (2014): Inferentialism: Why Rules Matter. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 

 

RISJORD, M. (2014): Philosophy of Social Sciences: A Contemporary Introduction. London: Routledge.