LMS 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

LMS centrum zve všechny zájemce na přednášku: Koncepce post-lidského: Chápání vztahu mezi technologiemi a lidskou autonomií,

kterou přednese Jaroslav Malík (KFSV FF UHK)

Kdy: 13. 10. 2021, 14:05 – 15:30

Kde: Budova E, místnost E23

ABSTRAKT:

V této prezentaci se zabývám představou post-lidského. V poslední době rostoucí vývoj konvergentních technologií přináší možnost radikálně změnit dosavadní lidský stav. Z tohoto důvodu mnozí mluví o tom, že brzy vstoupíme do takzvané post-lidské doby. Často je ale nejasné, co přesně má pojem „post-lidský“ přesně reprezentovat. Já v této prezentaci popisuji a formalizuji, jak různá hnutí používají tento termín. Svoji pozornost koncentruji na dvě různá hnutí: transhumanismus a posthumanismus. Argumentuji, že musíme obě tyto hnutí chápat v kontextu humanismu a jejich obrazu člověka jako autonomní bytosti. Jejich rozdílné koncepce post-lidského se tak ukazují jako různá pojetí toho, jak technologie ovlivňují naši autonomii.