Call for papers „Aktuálne problémy sociálnej filozofie a sociálnej etiky“

Vážené studentky, vážení studenti,

při příležitosti 30. výročí založení Katedry filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici byl vyhlášen call for papers pro studentskou konferenci tématicky zaměřenou na Aktuální problémy sociální filozofie a sociální etiky.

Pod tímto názvem se konference určená pro studenty bakalářského a magisterského stupně vysokoškolského vzdělávání uskuteční 30. 4. 2020 v Banskej Bystrici.

Pozvánka na študentskú konferenciu