Interní seminář LMS centra 4. 3. 2020

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti

zve všechny zájemce na seminář

Etické aspekty klimatické změny
kterou prosloví

Marie Hrdá/Petr Matějíček

(KFSV FF UHK)

Přednáška se bude konat

4. 3. 2020 od 14:05 do 15:30
v místnosti B9, FF UHK