Přednáška LMS centra 12. 2. 2020

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti

zve všechny zájemce na přednášku

Moral Injury and the Hidden Costs of War
kterou prosloví

Joseph Wiinikka-Lydon

(Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice)

Přednáška se bude konat
12. 2. 2020 od 14:05 do 15:30
v místnosti B9, FF UHK