Konference Bílá místa filosofie 12.5. – 13.5.2020 Ostravská univerzita

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vám připomenout, že ve dnech 12.5. – 13.5. 2020 se bude na katedře filozofie Ostravské  univerzity konat konference s názvem Bílá místa filosofie. Zváni jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů, a také akademičtí pracovníci. Tematicky je konference zaměřena velmi široce. Vítány jsou příspěvky z různých oborů (nejen filosofie), jako např. politologie, sociologie, psychologie, biologie, umění, etika, estetika, matematika ad. Příspěvky by však měly usilovat o filosofický přesah.

Abstrakty přijímáme do 29.2.2020.

Konference BILA MISTA FILOSOFIE