Nekrolog – sir Roger Scruton

Odkaz sira Rogera Scrutona

(27.2.1944 – 12.1.2020)

Mgr. Václav Hampel

            Filosof, politolog, estetik či bojovník za svobodu. Všechny tyto a i další tituly lze použít při charakteristice osobnosti sira Rogera Scrutona. Jeho skon představuje velkou ztrátu pro filosofii jako takovou stejně jako pro ostatní obory, jimž se během svého života věnoval a nechal v nich trvalou stopu. V posledních letech se věnoval zejména tématu důležitosti národa a otázkám spjatým s migrací. Zejména jeho postoje ohledně migrace jsou považovány za problematické. V českém prostředí je znám svou podporou disentu v předrevolučním Československu a účastí na bytových seminářích, stejně jako činností po listopadu 1989. Jeho myšlenky byly i na našem území mnohokrát oceněny. Naposledy u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce, kdy obdržel od předsedy senátu Jaroslava Kubery Stříbrnou pamětní medaili Senátu.

Jeho odkazem se stává přirozeně jeho celoživotní dílo. V průběhu dekád se věnoval celé řadě aktuálních témat ze své konzervativní perspektivy. Jeho dílo ovšem představuje odkaz, jenž bych si dovolil vyzdvihnout. Jako mnoho studentů filosofie či politologie jsem se setkal s tímto filosofem prostřednictvím jeho práce. Scrutonův konzervatismus nebyl ideologický, nelze jej považovat za ideologa. Psal o konzervativním myšlení. Nesnažil se vystavět politická dogmata, ale v rámci dialogu konfrontovat svůj konzervativní postoj k životu a společnosti s progresivismem. Nyní po jeho skonu vidíme, jak ovlivnil jak filosofy, tak i přímo politiky a veřejnost. Snažil se ukázat, že konzervativní myšlení může překlenout ony příkopy v naší v současné době rozdělené společnosti. To a jeho pokorný přístup k životu, tradicím a všemu prověřenému představují hlavní odkaz tohoto velkého filosofa.

 

„Konzervatismus vzniká přímo z pocitu, že člověk patří k nějakému trvalému a dávno již existujícímu společenskému řádu.“

(SCRUTON, R. Smysl konzervatismu, 1993, s. 24)