Přednáška LMS centra 27. 11. 2019

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti

zve všechny zájemce na přednášku

First-Person Authority and the Presumption of Rationality
kterou prosloví

Casey Doyle

(KFSV FF UHK)

Anotace:

When we tell each other what we want, believe, or intend, we speak with a special kind of authority, called first-person authority. In this talk I will offer a specification of the phenomenon and explain it. The view defended holds that we presume that another speaks truly when she speaks her mind because we presume that she is rational. Like others, I think that Moore’s Paradox provides a clue here, so I will spend a bit of time on that.

Přednáška se bude konat
4. 12. 2019 od 14:05 do 15:40
v místnosti B9, FF UHK